Όροι Χρήσης & Συνεργασίας

Όροι Χρήσης & Συνεργασίας

Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Αυτή η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την Digital Challenge. Σε όλο το site, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρονται στην Digital Challenge. Η Digital Challenge προσφέρει σε εσάς, τον χρήστη, αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τους περιορισμούς που αναφέρονται εδώ.

Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή / και την αγορά από εμάς, συμμετέχετε στην “Υπηρεσία” μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Παροχής Υπηρεσιών”, “Όροι”), συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων όρων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ και / ή είναι διαθέσιμοι με υπερσύνδεση. Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χρηστών που είναι επισκέπτες, πωλητές, πελάτες, μεταπωλητές και / ή συνεισφέροντες περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπού μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες.

Οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες ή εργαλεία που προστίθενται στο τρέχον κατάστημα θα υπόκεινται επίσης στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή / και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβαση στον ιστότοπο μετά την απόσπαση οποιωνδήποτε αλλαγών αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι έχετε τουλάχιστον την ηλικία ενηλικίωσης στην χώρα ή την επαρχία διαμονής σας. Αυτή η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε ανήλικους και οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών μας.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάσετε οποιαδήποτε νομοθεσία υπάγεστε (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Δεν πρέπει να μεταδίδετε κακόβουλα αρχεία ή λογισμικά ή κώδικα καταστροφικής φύσης.

Η παραβίαση ή η παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα οδηγήσει σε άμεσο τερματισμό της συνεργασίας μας με δική σας υπαιτιότητα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να παρέχουμε την υπηρεσία μας σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Κατανοείτε ότι ένα μέρος του περιεχομένου σας (με εξαίρεση τις πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας και τους κωδικούς σύνδεσης) μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις σε διάφορα δίκτυα. και (β) αλλαγές για τη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων ή των συσκευών που συνδέονται. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσω δικτύων. Οι κωδικοί σύνδεσης στην ιστοσελίδα, τον server, τη βάση δεδομένων και οποιοιδήποτε άλλοι κωδικοίχρειάζονται προκειμένου να σας παρέχουμε την υπηρεσία μας αποθηκεύονται κρυπτογραφημένοι σε ασφαλές σημείο, μη προσβάσιμο διαδικτυακά για ακόμη περισσότερη ασφάλεια.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, χρήση της Υπηρεσίας ή πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω της οποίας παρέχεται η υπηρεσία χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς .

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για ευκολία και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενείς, πιο ακριβείς, πληρέστερες ή πιο επίκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο υλικό αυτού του ιστότοπου είναι με δική σας ευθύνη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές για τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο της) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας. Αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες ή ικανότητα εξυπηρέτησης ανάλογα με την τρέχουσα χρονική περίοδο και υπόκεινται σε επιστροφή χρημάτων μόνο σύμφωνα με την πολιτική επιστροφής μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούμαστε, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων ή τιμολόγησης προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά τη διακριτική ευχέρεια μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιαδήποτε υπηρεσία ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε υπηρεσία που προσφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όταν διακόπτεται η εξυπηρέτησή της.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας ή ότι θα διορθωθούν τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιοδήποτε αίτημα/παραγγελία για παροχή υπηρεσιών. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε μία παραγγελία. Οι λόγοι ακύρωσης μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή / και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή / και αποστολής. Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μιας παραγγελίας, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τον αριθμό τηλεφώνου που παρασχέθηκε κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται να τοποθετούνται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση και χορήγηση ρητής άδειας μεταπώλησης.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσα, πλήρη και ακριβή στοιχεία χρέωσης για όλες τις αγορές που γίνονται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώνετε άμεσα τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του τηλεφώνου σας, ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση μη έγκυρων στοιχείων επικοινωνίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις συνέπειες που ενδέχεται να προκληθούν από την αδυναμία επικοινωνίας μαζί σας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μπορούμε να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων μερών τα οποία δεν παρακολουθούμε συνεχώς ούτε έχουμε έλεγχο πάνω στην συνεχή εύρυθμη λειτουργία τους.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμα” χωρίς εγγυήσεις, παραστάσεις ή συνθήκες οποιουδήποτε είδους και χωρίς οποιαδήποτε επικύρωση. Δεν θα έχουμε καμία απολύτως ευθύνη που απορρέει από ή σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτου μέρους.

Οποιαδήποτε χρήση από εσάς των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε και εγκρίνετε τους όρους σχετικά με τα εργαλεία που παρέχονται από τον αντίστοιχο τρίτο πάροχο.

Μπορούμε επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή / και δυνατότητες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέων εργαλείων). Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά ή / και υπηρεσίες υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς τρίτα ανεξάρτητα μέρη.

Ορισμένοι σύνδεσμοι σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων μερών που δεν είναι συνδεδεμένοι με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειά του και δεν εγγυόμαστε ούτε θα έχουμε καμία ευθύνη για περιεχόμενο ή ιστότοπους τρίτων κατασκευαστών ή για οποιοδήποτε άλλο επριεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που σχετίζονται με την αγορά ή χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με οποιουσδήποτε τρίτους ιστότοπους. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές των τρίτων και φροντίστε να τις κατανοήσετε προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι καταγγελίες, οι αξιώσεις, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται στο τρίτο μέρος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 – ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Εάν, κατόπιν επιθυμίας σας, υποβάλλετε σχόλια ή αξιολογήσεις για τις υπηρεσίες μας στον ιστότοπό μας, είτε μέσω φόρμας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να τα επεξεργαστούμε, να τα αντιγράψουμε, να τα δημοσιεύουμε, να τα διανέμουμε, να τα μεταφράζουμε και να τα χρησιμοποιούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε εμπιστευτικά τα σχόλιά σας (2) να καταβάλουμε αποζημίωση λόγω αυτών ή (3) να απαντήσουμε σε αυτά.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο το οποίο κρίνουμε ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή άλλου προσωπικού ή αποκλειστικού δικαιώματος. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό ή θα περιέχουν κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιείστε ότι είστε κάποιος εκτός από τον εαυτό σας ή να παραπλανήσετε κατά κάποιον τρόπο εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία νομική ευθύνη για τυχόν σχόλια που έχουν αναρτηθεί από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων μέσω του ιστοτόπου διέπεται από την πολιτική απορρήτου μας, στην οποία προτείνουμε να ανατρέξετε για να ενημερωθείτε σχετικά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 – ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Ενίοτε ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία μας που περιέχουν τυπογραφικά σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές υπηρεσιών, τιμολόγηση, προσφορές, χρόνους παράδοσης και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις, να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες και να ακυρώνουμε τις παραγγελίες αν τυχόν πληροφορίες στον ιστότοπο είναι ανακριβείς ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ακόμη και μετά την υποβολή της παραγγελίας σας). Δεσμευόμαστε όμως ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να επικαιροποιούμε, να τροποποιούμε ή να αποσαφηνίζουμε πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο  που αναφέρει τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στον ιστότοπό μας ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, ώστε να υποδηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από άλλες απαγορεύσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και Συνεργασίας, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό (β) για να ζητούν από άλλους να εκτελούν ή να συμμετέχουν σε παράνομες πράξεις (γ) για να παραβιάζουν οποιονδήποτε διεθνή ή κρατικό κανονισμό, νομοθεσία ή τοπικά διατάγματα, (δ) για να παραβιάζουν ή να καταπατούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δικά μας ή τρίτων (ε) για να παρενοχλούν, να κακοποιούν, να προσβάλλουν, να βλάπτουν, να δυσφημούν, να συκοφαντούν, να εκφοβίζουν ή να κάνουν διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής προέλευσης ή αναπηρίας (στ) για να υποβάλλουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες (ζ) για την αποστολή ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσουν τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας ή οποιουδήποτε σχετικού δικτυακού τόπου (η) για να συλλέγει ή να παρακολουθεί τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων (θ) για να εφαρμόσει κακόβουλες πρακτικές τύπου spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl ή scrape (ι) για οποιοδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό (ια) για να παρεμβαίνει ή να παρακάμπτει το λογισμικό ασφαλείας της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση οποιασδήποτε απαγορευμένης χρήσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε ή ισχυριζόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να καταργήσουμε την υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας είναι με δική σας ευθύνη. Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας παρέχονται “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμα” χωρίς εγγυήσεις, παραστάσεις ή συνθήκες οποιουδήποτε είδους.

Σε καμία περίπτωση η Digital Challenge, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι πωλητές, οι μεσολαβητές, οι ασκούμενοι, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιά, απώλεια, αξίωση άμεση ή έμμεση, (συμπεριλαμβανομένων αδικαιολόγητων απολεσθέντων κερδών, απώλεια εσόδων, απώλεια αποταμιεύσεων, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης ή οποιωνδήποτε παρόμοιων ζημιών, είτε με σύμβαση, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενικής ευθύνης ή άλλης μορφής, που προκύπτει από τη χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες μας ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας. Επειδή ορισμένα κράτη ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές, σε αυτά τα κράτη ή δικαιοδοσίες η ευθύνη μας περιορίζεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο όριο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε αβλαβείς την Digital Challenge και τις θυγατρικές της, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους συνεργάτες, τους δικαιοπαρόχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους πωλητές, τους ασκούμενους από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, οι οποίες πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος εξαιτίας της παραβίασης εκ μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης και Συνεργασίας ή των εγγράφων στα οποία παραπέμπουν μέσω αναφοράς ή από παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή δικαιώματος τρίτου μέρους.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 – ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης και Συνεργασίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η διάταξη αυτή θα είναι εντούτοις εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και το μη εκτελεστό μέρος θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συνεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο διαχωρισμός αυτός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των συμβαλλομένων μερών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη της χρήσης των υπηρεσιών μας ή του ιστοτόπου μας, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την λήξη της παρούσας σύμβασης για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και Συνεργασίας είναι εν ισχύ αν και μέχρι να τερματιστούν από εσάς ή εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης και Συνεργασίας ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντάς μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν παύετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Εάν κατά την κρίση μας παραβιάζετε ή ενδέχεται να παραβιάζετε οποιονδήποτε όρο ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης και Συνεργασίας, μπορούμε να τερματίσουμε τη συμφωνία αυτή ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και την ημέρα καταγγελίας της σύμβασης και ως εκ τούτου μπορεί να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή οποιοδήποτε τμήμα τους).

ΕΝΟΤΗΤΑ 17 – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμά μας ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης και Συνεργασίας δεν αποτελεί αποποίηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.

Οποιαδήποτε ασάφεια στην ερμηνεία αυτών των Όρων Χρήσης και Συνεργασίας δεν θα ερμηνεύεται κατά του συντάκτη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 18 – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Συνεργασίας και οποιεσδήποτε ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε υπηρεσίες διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της ελληνικής νομοθεσίας και τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 19 – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ

Μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης και Συνεργασίας ανά πάσα στιγμή στην παρούσα σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώνουμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης και Συνεργασίας δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον ιστότοπό μας για αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης ή της πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας ή στην Υπηρεσία μετά την δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Χρήσης και Συνεργασίας αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 20 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης και Συνεργασίας θα πρέπει να αποσταλούν σε μας στο [email protected]

Βελτιστοποιήστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Προγράμματος Συνεργατών του WP
Συμφωνία
Με την εγγραφή σας ως συνεργάτη στο πρόγραμμα βελτιστοποίησης του WP Affiliate Program (“Πρόγραμμα”), συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι Παροχής Υπηρεσιών”).

Βελτιστοποιήστε το WP μου διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αλλάζει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή ενισχύουν το τρέχον Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νέων εργαλείων και πόρων, υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Η συνεχής χρήση του Προγράμματος μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές συνιστά τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας και την απώλεια τυχόν εκκρεμών πληρωμών προμηθειών θυγατρικών που έχουν κερδίσει κατά τη διάρκεια της παραβίασης. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα θυγατρικών με δική σας ευθύνη.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ

Όροι Συνεργασίας

 • Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω για να συμμετέχετε σε αυτό το Πρόγραμμα.
 • Πρέπει να είσαι άνθρωπος. Οι λογαριασμοί που έχουν δημιουργηθεί από “bots” ή άλλες αυτοματοποιημένες μεθόδους δεν επιτρέπονται.
 • Πρέπει να δώσετε το νόμιμο πλήρες όνομά σας, μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σας ζητούνται για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής.
 • Ο λογαριασμός σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο – δεν επιτρέπεται μια ενιαία σύνδεση που να μοιράζεται από πολλά άτομα.
 • Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασής σας. Η Digital Challenge δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημιές από την αποτυχία σας να συμμορφωθείτε με αυτή την υποχρέωση ασφάλειας.
 • Είστε υπεύθυνοι για το σύνολο των δημοσιεύσεων περιεχομένου και της δραστηριότητας που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας.
 • Ένα άτομο ή νομική οντότητα δεν μπορεί να διατηρεί περισσότερους από έναν λογαριασμούς.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα Συνεργατών για οποιοδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Δεν πρέπει, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό στον οποίο υπάγεστε εντός της δικαιδοσίας του (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα Συνεργασίας για να κερδίσετε χρήματα όταν αγοράζεται την υπηρεσία του OptimizemyWP για δική σας προσωπική χρήση.

Σύνδεσμοι κκαι περιεχόμενο στον ιστότοπό σας, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή σε άλλες επικοινωνίες

Μόλις εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Συνεργασίας, θα σας δοθεί ένας μοναδικός Κωδικός Συνεργασίας. Έχετε τη δυνατότητα να τοποθετήσετε συνδέσμους, banner ή άλλα γραφιστικά που σας παρέχουμε με τον Κωδικό Συνεργασίας σας στον ιστότοπό σας, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή σε άλλες επικοινωνίες. Θα σας προσφέρουμε κατευθυντήριες γραμμές, στυλ συνδέσμων και γραφιστικά που θα χρησιμοποιηθούν για την παραπομπή στο OptimizemyWP. Μπορούμε να αλλάξουμε το σχεδιασμό και το στυλ των γραφιστικών σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση, αλλά δεν θα αλλάξουμε τις διαστάσεις των εικόνων χωρίς την κατάλληλη ειδοποίηση.

Για να επιτρέψουμε την ακριβή παρακολούθηση, την αναφορά και την είσπραξη των αμοιβών παραπομπής, θα σας προσφέρουμε ειδικές μορφές συνδέσμων που θα χρησιμοποιηθούν σε όλους τους συνδέσμους μεταξύ του ιστοτόπου σας και του Optimize my WP. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε σύνδεσμος μεταξύ του ιστότοπού σας και του Optimize my WP χρησιμοποιεί σωστά αυτές τις ειδικές μορφές συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι στο OptimizemyWP που τοποθετούνται στον ιστότοπό σας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και οι οποίες χρησιμοποιούν σωστά αυτές τις ειδικές μορφές συνδέσμων αναφέρονται ως “Σύνδεσμοι Παραπομπής”. Θα κερδίζετε αμοιβές παραπομπής μόνο για τις πωλήσεις της υπηρεσίας του OptimizemyWP που συμβαίνει απευθείας μέσω των δικών σας Συνδέσμων Παραπομπής. Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε αποτυχία χρησιμοποίησης του Συνδέσμου Παραπομπής εκ μέρους σας ή κάποιου που παραπέμψατε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας μέσω του Συνδέσμου Παραπομπής σας ή σε περίπτωση εσφαλμένα πληκτρολογημένου Σύνδεσμου Παραπομπής, ακόμα κι αν αυτές οι περιπτώσεις οδηγήσουν σε μείωση των ποσών που θα σας καταβληθούν σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.

Οι σύνδεσμοι συνεργατών θα πρέπει να οδηγούν στη σελίδα του προϊόντος που προωθείται, στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας ή στη σελίδα των πακέτων τιμολόγησης.

Αμοιβές / προμήθειες παραπομπής και πληρωμή

Για να είναι δυνατό το κέρδος αμοιβής λόγω παραπομπής στις υπηρεσίες μας, ο πελάτης πρέπει να πραγματοποιήσει κλικ μέσω ειδικού συνδέσμου παραπομπής από τον ιστότοπό σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων νόμιμων τρόπων, μεταβαίνοντας έτσι στο https://optimizemywp.gr/ και να ολοκληρώσει μια παραγγελία μιας υπηρεσίας μας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σύνδεσης.

Θα πληρώσουμε μόνο προμήθειες για συνδέσμους παραπομπής που καταγράφονται αυτόματα από τα συστήματά μας. Δεν θα πληρώσουμε προμήθειες εάν κάποιος ισχυριστεί ότι αγόρασε μέσω ενός συνδέσμου παραπομπής αν δεν καταγραφεί από το σύστημά μας. Πληρώνουμε προμήθειες μόνο για τις πωλήσεις που προκύπτουν μέσω των ειδικά διαμορφωμένων ειδικών συνδέσμων παραπομπής που καταγράφονται αυτόματα από τα συστήματά μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε τις προμήθειες που κερδήθηκαν μέσω δόλιων, παράνομων ή υπερβολικά επιθετικών, αμφισβητήσιμων μεθόδων πωλήσεων ή μάρκετινγκ.

Αποκτάτε δικαίωμα σε πληρωμή μόνο όταν κερδίσετε περισσότερα από 100 € εισοδήματος μέσω παραπομπής. Εάν ο λογαριασμός σας ποτέ δεν υπερβεί το όριο των 100 €, οι προμήθειές σας δεν θα πληρωθούν. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για την πληρωμή λογαριασμών που έχουν περάσει το όριο των 100 €.

Προσδιορισμός Συνεργασίας με το Optimize my WP

Δεν επιτρέπεται να εκδίδετε δελτία τύπου αναφορικά με την παρούσα Συμφωνία ή τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. Αυτή η ενέργεια μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό σας από το Πρόγραμμα. Επιπλέον, δεν μπορείτε να παραπλανήσετε ή να δημιουργήσετε ψευδείς εντυπώσεις αναφορικά με τη σχέση μεταξύ σας και του Optimize my WP, να δηλώσετε ότι συμμετέχετε ενεργά στην άσκηση της υπηρεσίας μας, να δηλώσετε ότι είστε μέρος της ομάδας του Optimize my WP ή να εκφράσετε ή να υποδηλώνετε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ μας και εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή εκτός εάν ρητά επιτρέπεται από την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της έκφρασης ή υπόνοιας ότι υποστηρίζουμε, χορηγούμε ή συνεισφέρουμε χρήματα σε οποιαδήποτε φιλανθρωπική ή άλλη αιτία).

Δεν μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα μέσω των δικών σας συνδέσμων Παραπομπής για δική σας χρήση. Αυτή η πρακτική ενδέχεται να οδηγήσει (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια) στην παρακράτηση των αμοιβών παραπομπής ή / και στην καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας.

Πρόγραμμα Πληρωμών

Εφόσον τα τρέχοντα έσοδα από τις πωλήσεις μέσω των συνδέσμων παραπομπής σας είναι πάνω από 100 €, η πληρωμή θα πραγματοποιείται κάθε μήνα. Αν δεν έχετε κερδίσει 100 €, θα σας πληρώσουμε τον επόμενο μήνα μετά την υπέρβαση του κατώτατου ορίου.

Ορισμός Πελάτη

Οι πελάτες που αγοράζουν προϊόντα μέσω αυτού του Προγράμματος Συνεργασίας θα θεωρούνται πελάτες του Optimize my WP και της Digital Challenge. Συνεπώς, όλοι οι κανόνες, οι πολιτικές και οι διαδικασίες λειτουργίας που αφορούν τις παραγγελίες, την εξυπηρέτηση πελατών και τις πωλήσεις θα ισχύουν κανονικά και για αυτούς τους πελάτες. Μπορούμε να αλλάξουμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες λειτουργίας ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, θα καθορίσουμε τις τιμές πώλησης για τις υπηρεσίες που πωλούνται στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος σύμφωνα με τις δικές μας πολιτικές τιμολόγησης. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα τη χρονική περίοδο. Επειδή οι αλλαγές τιμών ενδέχεται να επηρεάσουν το περιεχόμενο που έχετε καταχωρίσει στον ιστότοπό σας, δεν πρέπει να εμφανίζετε τις τιμές των προϊόντων στον ιστότοπό σας. Θα χρησιμοποιήσουμε εμπορικά λογικές προσπάθειες για την παροχή ακριβών πληροφοριών, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη διαθεσιμότητα ή την τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι ευθύνες σας

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του ιστότοπού σας και για όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα παρακάτω:

 • Την τεχνική λειτουργία του ιστότοπού σας και όλου του σχετικού εξοπλισμού
 • Τη διασφάλιση της προβολής και καλής λειτουργίας των συνδέσμων παραπομπής προς τις υπηρεσίες μας που βρίσκονται στον ιστότοπό σας καθώς και ότι δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εσάς και τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, περιορισμών ή απαιτήσεων που σας επιβάλλονται από τρίτο μέρος που φιλοξενεί τον ιστότοπό σας)
 • Την ακρίβεια, την αλήθεια και την καταλληλότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστότοπό σας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλου του περιεχομένου που σχετίζεται με τις υπηρεσίες μας ή με τους συνδέσμους παραπομπής)
 • Να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπό σας δεν παραβιάζει ή καταπατά τα δικαιώματα τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ιδιωτικού απορρήτου ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων)
 • Την εξασφάλιση ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον ιστότοπό σας δεν είναι δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο
 • Να βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπός σας αποκαλύπτει με ακρίβεια και με επαρκή τρόπο, είτε μέσω πολιτικής απορρήτου είτε με άλλο τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο συλλέγετε, χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε και αποκαλύπτετε τα δεδομένα που συλλέγονται από τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως τρίτων μερών/υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστών) που συλλέγουν πληροφορίες απευθείας από τους επισκέπτες και μπορεί να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν cookies στα προγράμματα περιήγησης των επισκεπτών.

Συμμόρφωση με τους Νόμους

Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, συμφωνείτε ότι, καθ’όλη τη διάρκεια που είστε συμμετέχων στο Πρόγραμμα, θα συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους, τις διατάξεις, τους κανόνες, τους κανονισμούς, τις εντολές, τις άδειες, τις αποφάσεις ή άλλες απαιτήσεις οποιασδήποτε κυβερνητικής αρχής της δικαιοδοσία σας, αν οι νόμοι αυτοί ισχύουν τώρα ή αργότερα τεθούν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα. Χωρίς περιορισμό της προαναφερθείσας υποχρέωσης, συμφωνείτε ότι ως προϋπόθεση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους που διέπουν το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του νόμου CAN-SPAM του 2003 και όλων των άλλων νόμων κατά του spam.

Διάρκεια της Συμφωνίας σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας

Η ισχύς αυτής της Συμφωνίας θα ξεκινήσει από την αποδοχή της αίτησης ένταξής σας στο Πρόγραμμα και θα λήξει όταν τερματιστεί από οποιοδήποτε μέρος. Είτε εσείς είτε εμείς μπορούμε να τερματίσουμε αυτή τη Συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς αιτία, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο μέρος. Με τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, θα διακόψετε αμέσως τη χρήση και θα αφαιρέσετε από τον ιστότοπό σας όλους τους συνδέσμους προς το https://optimizemywp.gr και όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και όλα τα άλλα υλικά που σας έχουν χορηγηθεί από εμας σε σχέση με το Πρόγραμμα Συνεργασίας. Το Optimize my WP μου διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το Πρόγραμμα Συνεργασίας ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό του προγράμματος, το Optimize my WP θα πληρώσει τυχόν εκκρεμή κέρδη που έχουν συγκεντρωθεί και υπερβαίνουν το ποσό των 100 €.

Λήξη Συνεργασίας

Το Optimize my WP, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Προγράμματος Συνεργασίας ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή. Ο τερματισμός αυτής της Υπηρεσίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή τη διαγραφή του Λογαριασμού σας ή την πρόσβασή σας στο Λογαριασμό σας και την κατάπτωση όλων των πιθανών αμοιβώντου Λογαριασμού σας, εάν είχαν κερδίσει μέσω δόλιων, παράνομων ή υπερβολικά επιθετικών ή αμφισβητήσιμων μεθόδων πωλήσεων ή εμπορίας. Το Optimize my WP διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιοδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Σχέση των μερών

Εσείς και εμείς είμαστε ανεξάρτητοι συνεργάτες και τίποτε στην παρούσα Συμφωνία δεν θα δημιουργήσει εταιρική σχέση, κοινοπραξία, franchise, αντιπρόσωπο πωλήσεων ή εργασιακή σχέση μεταξύ των μερών. Δεν θα έχετε καμία εξουσία να συντάσσετε ή να αποδέχεστε προσφορές ή να εκπροσωπείτε την πλευρά μας. Δεν θα προβείτε σε καμία δήλωση, είτε στον ιστότοπό σας είτε σε άλλη περίπτωση, που λογικά θα έρχονταν σε αντίθεση με οτιδήποτε στην παρούσα διάταξη.

Περιορισμοί Ευθύνης

Δεν θα ευθυνόμαστε για έμμεσες, έκτακτες ή επακόλουθες ζημίες (ή τυχόν απώλεια εσόδων, κερδών ή δεδομένων) που προκύπτουν σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή το Πρόγραμμα Συνεργασίας, ακόμη και αν μας ειδοποιήσετε για πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Περαιτέρω, η συνολική μας ευθύνη που προκύπτει σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση και το Πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τα συνολικά κέρδη μέσω παραπομπής που έχουν καταβληθεί ή πρέπει να καταβληθούν βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

Αποποίηση ευθυνών

Δεν παρέχουμε ρητές ή έμμεσες εγγυήσεις αναφορικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας ή τις υπηρεσίες που πωλούνται μέσω του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων καταλληλότητας, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης ή τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων που προκύπτουν από μια πορεία εκτέλεσης, διαπραγμάτευσης ή εμπορική χρήση). Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι η λειτουργία του Optimize my WP θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς λάθη και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες τυχόν διακοπών ή σφαλμάτων.

Ανεξάρτητη έρευνα

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και αποδέχεστε όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Αποδέχεστε ότι οι Όροι συνεργασίας και συμμετοχής στο Πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή και να διαφέρουν από την παρούσα συμφωνία. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι η απόφαση και η ευθύνη να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Συνεργασίας για τις υπηρεσίες μας είναι εξ ολοκλήρου δική σας.

Κανονιστικό Δίκαιο

Κάθε διαφορά που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με την παρούσα συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πραγματικής ή φερόμενης παράβασης αυτής), οποιεσδήποτε δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας ή στο πλαίσιο της σχέσης σας με εμάς ή με οποιαδήποτε από τις θυγατρικές μας θα υποβληθούν σε εμπιστευτική διαιτησία, και ενδεχομένως, αναλόγως του κατά πόσο με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζετε ή απειλείτε να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας, μπορούμε να καταθέσουμε αγωγή ή αίτηση για ασφαλιστικά ή άλλα αρμόζοντα μέτρα στα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας. Η διαιτησία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους νόμους της ελληνικής νομοθεσίας και τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η απόφαση του διαιτητή είναι δεσμευτική και μπορεί να κατατεθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, καμία διαιτησία βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν θα συνδέεται με διαιτησία που θα συνεπάγεται οποιοδήποτε άλλο μέρος που υπόκειται στην παρούσα συμφωνία.

Διάφορα

Η αποτυχία του Optimize my WP να ασκήσει ή να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της Παρούσας Συμφωνίας δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη. Οι Όροι Συνεργασίας αποτελούν μία καθολική συμφωνία μεταξύ σας και του Optimize my WP  και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, υπερκαλύπτοντας τυχόν προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ σας και του Optimize my WP  (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Συνεργασίας).